3DIWERKT! vertegenwoordigt een uniek samenwerkingsverband tussen vooraanstaande organisaties in het veld van duurzame inzetbaarheid: de Human Safety Academy, Intergo, Human Company, en HollandFit. Deze partners combineren hun bewezen expertise om u en uw organisatie optimaal te ondersteunen. Ons aanbod kwalificeert bovendien voor financiering via de MDIEU-regeling, en wij bieden assistentie bij het aanvragen van dergelijke subsidies. 

Laten we samenwerken aan een toekomst waarin duurzame inzetbaarheid niet alleen een ambitie is, maar een realiteit.

Meer informatie nodig?

Neem contact op

Erkende Aanpak

Natuurlijk wil je zekerheid dat je op de juiste manier bezig bent met Duurzame Inzetbaarheid. Onze manier van ondersteunen van organisaties sluit aan op de visie van het platform SPDI, Sociale Partners samen voor Duurzame Inzetbaarheid. We besteden aandacht aan organisatieontwerp, werk inhoud en werk kwaliteit.

Subsidie van de overheid  

Het doel van de MDIEU-subsidie is het creëren van een werkomgeving waarin werknemers gemotiveerd langer kunnen blijven werken. De MDIEU-regeling biedt ook ondersteuning voor vervroegd uittreden van werknemers. Je kunt de volgende subsidie krijgen: Duurzame inzetbaarheid van medewerkers draagt bij aan de continuïteit van de organisatie. Daarom heeft de overheid de MDIEU-subsidieregeling ingesteld. Deze regeling kan in 2024 nog benut worden. Eerstvolgende deadline voor een subsidieaanvraag is in april 2024. Wacht dus niet te lang!

 • Kosten van activiteiten voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid: 50% subsidie.
 • Kosten van vervroegd uittreden van medewerkers (Regeling Vervroegd Uittreden, RVU): 25% subsidie.
 • Kosten van de voor de subsidieaanvraag vereiste bedrijfsanalyse: max €5000,- subsidie.

Het drempelbedrag voor de subsidieaanvraag is €75.000,-. Bij de subsidieaanvraag hoort een bedrijfsanalyse en een activiteitenplan. We staan klaar om je te ondersteunen met het opstellen van deze bedrijfsanalyse en dit activiteitenplan, zodat je een goed onderbouwde aanvraag kunt doen. Daarna helpen we je graag met de uitvoering van het activiteitenplan.

Bevordering van Duurzame Inzetbaarheid

Wij helpen organisaties bij het bevorderen van duurzame inzetbaarheid door samen antwoord te vinden op diverse vragen, zoals:

 1. Kunnen we met behulp van technologie (delen van) het werk vereenvoudigen, zodat (delen van) het werk gedaan kan worden door personeel met een kortere in leerperiode?
 2. Digitalisering is onderdeel van de toekomst. Dit vraagt andere competenties van medewerkers. Wat betekent dit voor onze processen en medewerkers?
 3. Hoe kunnen we het werk ontwerpen en organiseren op een gezonde, veilige en interessante manier?
 4. Hoe zorgen we ervoor dat het werk interessant is voor zowel jongeren als ouderen?
 5. Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers veilig en gezond gedrag vertonen?
 6. Hoe zorgen we dat leidinggevenden veilig en gezond gedrag en duurzame inzetbaarheid stimuleren?
 7. Hoe gezond en ontwikkelbaar zijn onze medewerkers?
 8. Welke trainings- en opleidingsmiddelen zijn nodig (Learning & Development) voor duurzame inzetbaarheid van huidige en nieuwe medewerkers in de toekomst?
 9. Hoe zorgen we ervoor dat erin ploegendiensten gezond wordt geroosterd?
 10. Hoe kunnen we het werk zo organiseren dat het welzijn en de autonomie van medewerkers gewaarborgd zijn?

Waarom is Duurzame Inzetbaarheid belangrijk

Welke ontwikkelingen maken dat Duurzame Inzetbaarheid belangrijk is? Wij zien in veel sectoren de volgende ontwikkelingen:

 • Te kort aan arbeidskrachten door vergrijzing, uitstroom en moeizame instroom.
 • Werk wordt steeds flexibeler georganiseerd en uitgevoerd, wat een groot aanpassingsvermogen en wendbaarheid vereist van zowel organisaties als medewerkers.
 • Ontwikkelingen in de markt en de economie vragen om sterke focus op efficiënte en effectieve bedrijfsvoering.
 • Digitalisering maakt werk complexer en vraagt andere vaardigheden:
  • 'Nieuw' werk omvat meer bewakende taken en minder uitvoerende taken;
  • 'Nieuw' werk wordt soms ervaren als saai;
  • 'Nieuw' werk vergroot bij storingen kans op ‘van 0 naar 120’, tenzij…
  • 'Nieuw' werk vergroot bij storingen het risico op snel oplopende problemen. 

Het risico bestaat dat er straks te weinig mensen zijn die het werk kunnen of willen doen, waardoor de gewenste productie en service niet kunnen worden geleverd. Dit heeft gevolgen voor de continuïteit van de organisatie. Het is daarom noodzakelijk om vanuit de bedrijfsstrategie in te zetten op het behoud en de ontwikkeling van huidige medewerkers. Het aantrekkelijk zijn voor potentiële nieuwe medewerkers is cruciaal. Duurzame inzetbaarheid draagt bij aan het bereiken van deze doelen.