Snel naar > Alle Trainingen • Incidentenonderzoek • Risicoanalyses • Veiligheidsbewustzijn • Verbeteren zicht voor operators

Incidentonderzoek

Tripod Beta

Tripod Beta is een incidentenanalysemethode dat eigendom is van en wordt onderhouden door Energy Institute (EI). Beoefenaars worden door EI geaccrediteerd volgens een bronzen, zilveren en gouden status; een gouden status is geschikt voor incidentonderzoekers die op regelmatige basis Tripod Beta analyses uitvoeren. Human Safety Academy biedt training (door een geaccrediteerde trainer), coaching en ondersteuning in het gehele traject naar een gouden status.

Barrier Failure Analyse (BFA)

Vanuit een vergelijkbare analysemethode als TriPod Beta is BFA beter geschikt om vaker voorkomende en minder ernstige incidenten in relatief korte tijd te analyseren. Uit de analyse volgt een visuele aaneenschakeling van ongewenste gebeurtenissen, die voorafgingen aan een incident. Tijdens de Barrier Failure Analyse (BFA) training trainen we barrières te analyseren op drie niveaus: van direct en operationeel tot structureel en organisatorisch.

HFACS (Human Factors Analysis and Classification System)

Het HFACS-kader is een “human error framework”, dat een hulpmiddel is bij het onderzoeksproces. Onderzoekers zijn in staat om systematisch actieve en latente fouten binnen een organisatie te identificeren die tot een ongeval hebben geleid. HFACS heeft niet tot doel schuldigen aan te wijzen, maar inzicht te krijgen in de onderliggende factoren die tot een ongeval hebben geleid.

In gesprek met onze consultant

Wilt u trainingen laten maken, bent u benieuwd naar de specifieke mogelijkheden of wilt u meer weten over onze referentieprojecten? Neem contact met ons op als u vragen heeft of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen? Onze adviseurs vertellen u graag meer.

Neem contact op