Veiligheidsbewustzijn

Leiderschap: Active Manager in Safety-programma

Veel organisaties behandelen veiligheid en optimale operationele prestaties als tegengestelde doelstellingen die elkaar lelijk in de weg kunnen zitten. Nieuwe inzichten wijzen uit dat beter beheer van veiligheidsrisico’s de productie juist kan verhogen. Veiligheid en operationele prestaties kunnen elkaar juist versterken. Tijdens de training Leiderschap: Active Manager in Safety-programma trainen we om veiligheid en operationele prestaties te verenigen in belangrijke organisatiedoelstellingen.

Veiligheidsbewustzijn

De veiligheidsbewustzijn training heeft als doel om een mentaliteits- en gedragsverandering teweeg te brengen bij medewerkers. Na het volgen van deze veiligheidsbewustzijn training kunnen medewerkers risico’s sneller (h)erkennen, oplossen en melden. Daarnaast bevordert veiligheidsbewustzijn het uiteindelijke gewenste veilige gedrag.

Veiligheidscoaches

Om het veiligheidsbeleid handen en voeten te geven op operationeel niveau kan er gebruik worden gemaakt van veiligheidscoaches. Zij kunnen hun collega’s coachen in de veiligheidsissues in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Veerkracht in uw organisatie

Goed op elkaar ingespeelde teams maken het verschil als het gaat om succes. Elk samenspel levert ervaring op in situationeel leren en leidt tot inzichten die individuele en organisatorische groei stimuleren. Veerkrachtige besluitvorming  is een actief proces dat ontwikkeld en getraind kan worden, het versterkt het vakmanschap, de verbondenheid en het vertrouwen onderling. Teams in allerlei hoedanigheden, zoals vaklieden op de werkvloer en onderweg, onderhoudsploegen, zorgmedewerkers, teamleiders en managementteams hebben profijt van deze vorm van samenwerking. Human Safety Academy maakt in de training gebruik van de serious game veerkrachtige besluitvorming zoals ontwikkeld door het RIVM.

Human factors toetsmethodiek voor beweegbare objecten

Bruggen en sluizen zijn kruisingen tussen weg- en vaarwegverkeer, de bedienaar regelt de verkeersstromen. De bedienaar, weg- en vaarwegverkeer zijn gebruikers van het object. Tegelijkertijd zijn het mensen, die fouten kunnen maken waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Het zijn echter vaak externe factoren die ervoor zorgen dat mensen, bewust of onbewust, het ongewenste gedrag vertonen.Wij ontwikkelden een methodiek die deze factoren in kaart brengt. Dit resulteert in maatregelen voor de (vaar)weg en bedienomgeving, die de kans op het maken van menselijke fouten verkleinen.Tijdens deze cursus leren we hoe u de methodiek toepast en de (bedien)omgeving veiliger maakt.

Ontwikkelen opleidingsplan voor de specifieke bedienomgeving

De Nautische Leerlijnen bieden landelijke onderwijsmodules voor de bediening van bruggen sluizen. Als vooropleiding zijn deze voorwaardelijk voor een veilige bediening. Echter, de vooropleiding kan geen rekening met de specifieke lokale situatie. Bruggen en sluizen hebben ieder hun eigen aandachtspunten, de werkwijze verschilt per locatie en ieder heeft een eigen manier waarop voor bijvoorbeeld het afhandelen van incidenten en calamiteiten.
Wij ontwikkelen opleidingen voor de specifieke, lokale situatie. Dit bestaat bijvoorbeeld uit objectspecifiek instructiemateriaal, instructies voor bijzondere handelingen en bijbehorende opdrachten. Ook zorgen we voor beoordelings- en toetsingmateriaal. Daarbij verzorgen we een ‘train-de-trainer’ traject, die de mentor helpt bij het begeleiden en beoordelen van nieuwe werknemers.

In gesprek met onze consultant

Wilt u trainingen laten maken, bent u benieuwd naar de specifieke mogelijkheden of wilt u meer weten over onze referentieprojecten? Neem contact met ons op als u vragen heeft of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen? Onze adviseurs vertellen u graag meer.

Neem contact op
Terug naar boven