Hoewel er veel modellen voor incidentenonderzoek zijn, blijft het hoofddoel hetzelfde: wat kan het incident hebben veroorzaakt en hoe voorkomen we dat het opnieuw gebeurt? Onze trainingen zijn ontwikkeld met een 'Systems Thinking' benadering en zijn op maat gemaakt om organisaties in alle sectoren te ondersteunen.

Meer informatie nodig?

Neem contact op

Onze incidentenonderzoek trainingen

Tripod Beta

Tripod Beta is een incidentenanalysemethode dat eigendom is van en wordt onderhouden door Energy Institute (EI). Beoefenaars worden door EI geaccrediteerd volgens een bronzen, zilveren en gouden status; een gouden status is geschikt voor incidentonderzoekers die op regelmatige basis Tripod Beta analyses uitvoeren. Human Safety Academy biedt training (door een geaccrediteerde trainer), coaching en ondersteuning in het gehele traject naar een gouden status.

Een voorbeeld van een Tripod Beta incidentanalyse.

Barrier Failure Analyse (BFA)

Vanuit een vergelijkbare analysemethode als TriPod Beta is BFA beter geschikt om vaker voorkomende en minder ernstige incidenten in relatief korte tijd te analyseren. Uit de analyse volgt een visuele aaneenschakeling van ongewenste gebeurtenissen, die voorafgingen aan een incident. Tijdens de Barrier Failure Analyse (BFA) training trainen we barrières te analyseren op drie niveaus: van direct en operationeel tot structureel en organisatorisch.

A Barrier Failure Analysis diagram

HFACS (Human Factors Analysis & Classification System)

Het HFACS-kader is een “human error framework”, dat een hulpmiddel is bij het onderzoeksproces. Onderzoekers zijn in staat om systematisch actieve en latente fouten binnen een organisatie te identificeren die tot een ongeval hebben geleid. HFACS heeft niet tot doel schuldigen aan te wijzen, maar inzicht te krijgen in de onderliggende factoren die tot een ongeval hebben geleid.

Het HFACS Framework beschrijft menselijke fouten op elk van de vier faalniveaus.

Interview- en gesprekstechnieken

Een essentieel onderdeel bij het uitvoeren van een incidentenonderzoek is de wijze waarop de interviews plaatsvinden. In deze training wordt aandacht besteed aan het kunnen vormgeven van de gespreksstructuur en fases binnen eeninterview en het kunnen toepassen daarvan. De interview- en gesprekstechnieken worden wisselend klassikaal geoefend op de acteur en op elkaar.

Introductie diverse technieken voor incidentenonderzoek

Deze training omvat de uitleg en het oefenen met vier analysemethode voor incidentenonderzoek (RCA, Barrier Analysis / SCAT, Accimap, Tripod Beta. Daarbij wordt inzicht gegeven in de voor- en nadelen van de diverse methoden, inclusief hun toepassingsgebieden. Bovendien wordt aandacht besteed aan het maken van een Sequential Time and Event Plot (STEP). Dit is een tijdlijn, uitgesplitst naar verschillende actoren die een rol hebben gespeeld in de tijd van een incident. Tenslotte wordt aandacht besteed aan human factors die een rol kunnen spelen bij een incident, inclusief de bijhorende achterliggende oorzaken.

Afstemming van de training op jouw behoeften

Onze trainingsprogramma's bieden een holistische benadering van incidentenonderzoek en -beheer. Op basis van je eisen en behoefte passen we de omvang van de opdracht aan om de relevante onderzoeksmethodieken en de levering van de training te dekken.