Risicoanalyse kan in grote lijnen in twee delen worden opgevat - het ene betreft de proactieve evaluatie van risico's verbonden aan een bepaald incident of de hele organisatie door middel van risicobeoordelingsprocedures. En het andere richt zich op de ontwikkeling van een risicobeperkend plan om die geïdentificeerde risico's te beheren en toe te zien op de uitvoering.

Onze training in risicoanalyse behandelt de beste en nieuwste methoden en hulpmiddelen die beschikbaar zijn om dit proces te ondersteunen.

Meer informatie nodig?

Neem contact op

Onze risicoanalyse trainingen

BowTie

Wat zijn mogelijke incidentscenario’s en relevante beheers- en beschermingsmaatregelen? BowTie brengt de barrières zowel snel als begrijpelijk in kaart. Dankzij de duidelijke visualisatie komen de zwakke plekken in operationele processen helder aan het licht. De analyse toont aan welke maatregelen de grootste toegevoegde waarde bieden, om financiële middelen en apparatuur efficiënter in te zetten. Tijdens de BowTie-training trainen we dit type risicoanalyses en hoe de BowTieXP-software het mogelijk maakt de analyses te koppelen aan taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en activiteiten uit het veiligheidsmanagementsysteem.

BowTieXP Software by EnablonEnablon logo

STAMP

STAMP staat voor Systems-Theoretic Accident Model and Processes. De methode is gebaseerd op systeemtheorie en behandelt veiligheid als een beheersingsprobleem. De juiste constraints in het systeem garanderen veilig gedrag. Vanuit beperkingen, verplichtingen, eisen, beleid en adviezen wordt voorkomen dat zich risico’s voordoen. Tijdens de STAMP-training trainen we de methode en het inbedden van de beheersingsstructuur in het systeem.

Human factors toets methodiek voor beweegbare objecten

Bruggen en sluizen zijn kruisingen tussen weg- en vaarwegverkeer, de bedienaar regelt de verkeersstromen. De bedienaar, weg- en vaarwegverkeer zijn gebruikers van het object. Tegelijkertijd zijn het mensen, die fouten kunnen maken waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Het zijn echter vaak externe factoren die ervoor zorgen dat mensen, bewust of onbewust, het ongewenste gedrag vertonen. Wij ontwikkelden een methodiek die deze factoren in kaart brengt. Dit resulteert in maatregelen voor de (vaar)weg en bedienomgeving, die de kans op het maken van menselijke fouten verkleinen. Tijdens deze cursus leren we hoe u de methodiek toepast en de (bedien)omgeving veiliger maakt.

Veiligheid in bedieningsproces..